skip to Main Content

Nyhedsbrev August 2020

Kære vandmodtagere og medlemmer af grundejerforeningen.

 

Generalforsamling 2020
Som tidligere annonceret er Generalforsamlingen i grundejerforeningen endnu engang flyttet til afholdelse
lørdag den 10. oktober 2020 i Hollænderhaven.

Som det ser ud nu, bliver det med begrænsninger i forhold til forsamlingskravene, men vi arbejder på en løsning, så generalforsamlingen kan afholdes retsmæssigt.
Dette er naturligvis beklageligt, men planlægning i denne Corona tid har ikke været let, der er kommet konfirmationer på tværs og det har været vanskeligt at booke lokaler. Bestyrelsen håber på forståelse herfor.

Indkaldelse og materiale vil blive udsendt på din e-mail adresse midt september samt vil være at finde på hjemmesiden.

 

Valg til bestyrelse
Der er valg til bestyrelsen.

Overvej om du har lyst og energi til, at deltage i det spændende arbejde for grundejerforeningen, enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant, det kan være dig, der er med til at gøre en forskel i foreningens samarbejde. Du er meget velkommen til at stille op til valg 10. oktober.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Kim Sperling på mail: formand@nes-skaverup.dk .

 

Sommeren 2020
Der har været meget stor aktivitet i området denne sommer, hvilket naturligvis er positivt. Dels har flere holdt sommerferie i Danmark og dels er der indtryk af en større udlejningsaktivitet. Der har indimellem været generende adfærd og musik sent på aftenen, hvilket ikke er i overensstemmelse med god etik. Vi vil gerne opfordre til, at man som udlejer orienterer lejer om vores lokale ordensregler.Bestyrelsen har tidligere tilbudt skriftligt materiale til opslag i husene.
Fællesarealerne
Fremadrettet vil flere arealer fremstå med vild bevoksning uden græsslåning. Vi kan gøre meget mere for vores smådyr. Enkelte steder har vi i år sprunget græsslåningen over. Prøv at stå et på et af vore engarealer og lyt. Til den summende og kriblende aktivitet af insekter.
Du kan også selv gøre noget. Undlad sprøjtegifte og lad et hjørne af haven stå vildt.

Efterår 2020
Selvom termometeret i skrivende stund står på næsten 30 grader, går sommeren så småt på hæld og vi skal forberede os på efteråret.
Vi vil opfordre til, at man lige gennemgår arealerne rundt om huset.

Det kan være der er lidt, der skal beskæres mod sti eller vej.
Desværre har vi måttet sende breve til enkelte med oplysning om, at dette arbejde vil blive udført af grundejerforeningen på husejerens regning.

Hegn
Vi modtager mange henvendelser om reglerne for indhegning. Jævnfør Deklaration Næs og Skaverup Strand §5, Stk. 1. C. skal alle skel og vejgrænser beplantes med levende hegn.

Vi ser frem til en god generalforsamling 10. oktober 2020

PAS PÅ JER SELV OG ANDRE

 

Med venlig hilsen

    Bestyrelse,
Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand
info@nes-skaverup.

Ovenstående er udsendt på mail den 19. august 2020 kl 19:30 (ca.)
Såfremt du ikke har fået det på mail – kig da først i Spam boksen – eller ret henvendelse til Sekretæren på info@nes-skaverup.dk

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top