skip to Main Content
Vandværk

Tilmeld til Vandværkets SMS service

Næs og Skaverup Vandværk tilbyder en gratis SMS service til alle vandværkets aftagere af vand.
Du modtager en SMS fra Vandværket ved:

  • planlagt afbrydelse af vandforsyning
  • brud på ledningsnettet, der fordrer at der bliver lukket af for ledningsnettet
  • andre situationer, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, at give besked til aftagerne.

Det er gratis at være tilmeldt og modtage SMS fra Vandværket.

Ønsker du at ændre på din tilmelding, vælger du
Opdater tilmelding til SMS” i menuen når du er logget på.

 i   Når Vandværket udsender SMS meddelelser, vil disse blive fulgt op her på hjemmesiden, bla. under Varsling, hvis det er alvorligt,  således du kan få supplerende oplysninger om hændelsen.i

Herunder vises tilmeldings “formular” og anvisninger, når man er Logget på.
Er du endnu ikke registreret som bruger på hjemmesiden kan du gøre det her.

Back To Top