skip to Main Content
Vandværk

Tilmeld til Vandværkets SMS service

Den hidtidige SMS-service fra vandværket er med installationen af de Fjernaflæste vandmålere afløst af
BD Smart Forsyning Kundeportal“.
Som forbruger skal man selv tilmelde sig til BD Smartforsyning – læs mere her
Back To Top