skip to Main Content
Vandværk

Tilmeld til Vandværkets SMS service

Den hidtidige SMS-service fra vandværket vil med installationen af de Fjernaflæste vandmålere blive afløst af
BD Smart Forsyning Kundeportal“.
SMS og e-mail advisering forventes at være klar ultimo april 2022.
Som forbruger skal man selv tilmelde sig til BD Smartforsyning – læs mere her
Back To Top