skip to Main Content

Praktiske informationer og links

Medlemskab af Grundejerforeningen.

Hvert medlem af Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand, betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent for hver selvstændig matrikuleret parcel til dækning af foreningens udgifter.
Yderlige information kan findes i Grundejerforeningens Dokument Arkiv – heri findes blandt andet også foreningens vedtægter med Ordensregler (§8) for Næs og Skaverup Strand.

Opkrævningen af kontingent sker 1 gang årligt for perioden 1. januar til 31. december.

  • Der er medlemspligt.
  • Der skal ikke betales depositum/indskud.
  • Der er ikke privat vejlaug/privat vej.
  • Der er ikke antenneforening.
  • Der er fibernet i området (Fibia).
Back To Top