skip to Main Content

Dokument arkiv f/ Vandværk

Dokument Arkivet indeholder blandt andet vedtægter, regulativer, takster, analyserapporter og andre dokumenter i relation til Næs og Skaverup Vandværk.

Referater for Vandværkets Generalforsamlinger og de fremlagte regnskaber findes i Grundejerforeningens Dokumentarkiv – også vist herunder.

Klik på den enkelte mappe for at åbne den i et nyt vindue i browseren.

N/A

Tallet i nederste højre hjørne viser hvor mange elementer (filer/mapper) der er i den pågældende mappe.

Back To Top