skip to Main Content

Hegn, buske og træer mod vej og sti.

Træer og buske holder ikke sommerferie – de er i vækst, forår, sommer og hen i efteråret.
Derfor – også i år en opfordring, vær venligst opmærksom på Jeres træer og buske, der grænser op til veje og stier, de SKAL beskæres og/eller fjernes, således gående såvel som kørende trafik kan færdes uhindret.

Vi ser og oplever desværre flere tilfælde af varevogne, lastbiler og minibusser, der nægter at kører ned af vejene fordi træernes grene hænger for lavt eller buskene rager langt ud over skel – en gren ind i en presenning koster dyrt for vognmanden – det gør ridser i bilens lak så sandelig også.
Tilsvarende på stierne – vi skal alle kunne færdes der uden risiko for at få en gren i ansigtet eller ind i kalechen på en barnevogn.

Så – vær nu rar og få klippet til skel !

Nedenstående tegning viser kommunernes generelle krav til den “frie og uhindrede passage” for gående og kørende, på vej, sti og i rabatterne – og disse krav gælder altså også for Næs-Skaverup Strand.

I samme anledning, når nu grensaksen er fremme –  en stor bøn fra Vandværket og VVS – målerbrønden skal også være frit tilgængelig, således både VVS’er og dig selv som grundejer, kan komme til brønden og stophanerne 24-7-365; overgroning, hybenroser, haveaffald og grusbunker?!, skraldespande, trailere mv. skal ikke “parkeres” henover målerbrønden. 

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top