skip to Main Content

Vilkår og Betingelser
for Medlemsadgang

(Terms of Service)

På Hjemmesiden for “Næs og Skaverup Strand”  vil vi gerne høre din mening om det du læser og det der sker i området – vi byder velkommen på Hjemmesiden.

Vi  værdsætter bidrag, der er med til at nuancere, bidrager med positive indlæg og gøre os alle klogere.

Du er velkommen til at kommentere på de opslag der sættes op på hjemmesiden. Vi beder dig dog overholde vores kommentarregler.

Du skal være registreret på Hjemmesiden, med fulde navn, email og din Næs og Skaverup adresse for at  kunne kommentere.

Kommentarer, der ikke overholder reglerne, vil blive fjernet.

Kommentatorer, der gentagne gange overtræder reglerne, vil blive udelukket fra  medlemsskab på Hjemmesiden.

Indlæg kan blive fjernet hvis de:

– Indeholder trusler, injurier, chikane, har et racistisk indhold eller i øvrigt overtræder gældende lovgivning.

– Indeholder personfølsomme oplysninger.

– Er skrevet i en aggressiv tone. Bl.a. smædeord, personangreb og overdreven brug af versaler.

– Ikke vedrører det aktuelle opslag.

– Har karakter af markedsføring.

– Bryder ophavsretten.

– Har karakter af spam. F.eks. gentagne enslydende kommentarer.

– Er skrevet under falsk navn eller e-mail adresse.

 

Dit ansvar

Du alene står til ansvar for de kommentarer, som du skriver, men Hjemmesiden reagerer på klager og fjerner indlæg, hvis de overtræder vores kommentarregler.

Du kan ikke forvente, at hjemmesidens moderator og bestyrelse vil begrunde, hvorfor en kommentar er blevet fjernet, eller hvorfor du er blevet udelukket fra kommentering, udover at det skyldes et brud på reglerne.

 

 

Elektronisk post / e-mail

Ved tilmelding på hjemmesiden accepteres vilkår og betingelser, herunder, at følgende korrespondance og dokumenter kan sendes med e-mail i stedet for almindelig post:

  1. indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtægterne (årsregnskaber, budgetter og forslag m.v.)
  2. vandregnskaber
  3. påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen/vandværket og inkassopåkrav)
  4. varslinger (herunder varsling om adgang)

Bemærk – ved ejendoms specifikke fremsendelser, såsom vandaflæsning, indkaldelse til Generalforsamlinger, opkrævninger og lignende, da fremsendes det relevante materiale til én ejer af den pågældende ejendom/matrikel. Er der flere ejere af en ejendom/matrikel er den primære modtager ansvarlig for orientering og eventuel distribution af materialet til øvrige ejere.

Medlemmet er ansvarlig for, at den angivne e-mailadresse kan modtage mail fra Grundejerforeningen (GF) og Vandværket, samt at disse instanser altid har oplysning om medlemmets korrekte e-mailadresse og bopæl.

Medlemmet har pligt til straks at underrette GF ved ændring af e-mail adresse og bopæl. Underretningen kan ske ved redigering af profil data  og  per e-mail til info@nes-skaverup.dk og træder da først i kraft, når sekretæren  har bekræftet ændringen.

Hvis medlemmet ikke opfylder sin forpligtelse, bærer medlemmet selv ansvaret for eventuelle dokumenter/indkaldelser, der er sendt elektronisk, som ikke er kommet frem til medlemmet. Hverken sekretær eller GF/Vandværket kan holdes ansvarlig herfor.

GF

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand,
Næs og Skaverup Vandværk,
Næs Digelag I/S

Back To Top