skip to Main Content

Næs og Skaverup Vandværk
Varslinger

Vandværk - varsel

Eventuelle varslings meddelelser fra Vandværket kan læses herunder og vil i så tilfælde blive holdt løbende opdateret.
En varsel kan eksempelvis omhandle brud på en vandledning og tilsvarende relevant information omkring den aktuelle vandforsynings situation for beboerne i området.


Varslinger vises herunder – hvis “tom” er der ingen aktuelle varslinger.

Back To Top