skip to Main Content

Ledningskort over forsyningsområdet for
Næs og Skaverup Vandværk

I dette On-Line kort kan du se hele vores ledningsnet i forsyningsområdet for Næs og skaverup Vandværk.

Det er landinspektørfirmaet LE34, der opretter og leverer data.

  • Alle stikledninger, til grundejers skel, er anvist med lyseblå farve. 
  • Ledningsnettet er anvist med blå farve.
  • Stophaner er anvist på kortoversigten med et nummer. 

Virksomheder, der søger gravetilladelse, skal gøre som hidtil.

Private kan se ledningsføringer og indrapportere evt. fejl og mangler til vandværket på mail: vandvaerk@nes-skaverup.dk

Back To Top