skip to Main Content

Kontakt til Grundejerforening og Vandværk

Post adresser

Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand

Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg
E-mail:  info@nes-skaverup.dk


Næs og Skaverup Vandværk
!  Brud på vandledning?  Klik her

Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg
E-mail:  vandvaerk@nes-skaverup.dk

Juridisk navn:  GRUND E/F NÆS & SKAVERUP STRAND
CVR-nr:  28013310
CVRP-nr:  1001623261

Grundejerforeningen

Formand
Kim Sperling
+45 21 20 16 77
formand@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Ansvarlig for kontakt til myndigheder.
 • Overordnet ansvarlig for bestyrelsen, herunder indkaldelse til møder og generalforsamling.
 •   Hjertestartere (AED).
Kasserer
Ingrid Høj Sørensen
kasserer@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Ansvarlig for kontakt til administrationsvirksomhed
 • regnskabsføring
 • budgetlægning
 • udarbejdelse af takstblad
 • flytning og afregning
Vandværk
Karsten Klintø
vandvaerk@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Vandværk; løbende kontrol, og tilsyn med drift.
 • Vandprøver.
 • Kontakt til håndværkere ved uregelmæssigheder.
Sekretær
Johnny Allin
info@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Korrespondance.
 • Opslagsskabene.
 • Medlemskartotek.
 • Dokument arkiv.
 • Referent.
Vej og Sti
Arne Hansen
vejogsti@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Ansvarlig for veje, stier,
 • fællesarealer,
 • broer,
 • dræn og afløb.
Suppleant #1
Mogens Elbek
Ansvarsområde / resort:
 • Suppleant
Hjemmeside og IT
Lars Hedegaard
it-support@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde(r) / resort(s):
 • Hjemmeside
 • Mail system
 • Cloud arkiv
 • IT
Back To Top