skip to Main Content

Biodiversitet ved Næs og Skaverup Strand

Markfirben

Biodiversitet i sommerhusområdet Næs-Skaverup.

Som tidligere udmeldt har Grundejerforeningen i år besluttet at ændre på den sædvanlige slåning af fællesarealer. Formålet er at bakke op om igangværende projekter for fremme af biodiversiteten.

Bl.a. har Vordingborg Kommune meldt sig til konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune, som pågår til 2022.

Dette finder vi oplagt, og som rigtig mange andre grundejerforeninger også bakker op om. Vi har et meget stort potentiale her i området.

Bestyrelsen havde i forsommeren besøg af Naturvejleder i Vordingborg Kommune Christina Kaaber-Bühler, som var meget imponeret af området og så store muligheder for fremme af biodiversiteten.

Læs Christina´s rapport her (i mappen Biodiversitet), som også kan give inspiration til de private haver.

Hen over sommeren kan vi konstatere, at der er sket rigtig mange ting.
Det vrimler med plantearter, som ikke tidligere har haft mulighed for at komme frem og som følge heraf, er der en mangfoldighed af forskellige insekter f.eks. svirrefluer, sommerfugle, græshopper, biller, vilde bier o.s.v.

 

Venlig hilsen
Formanden.

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top