skip to Main Content
Måleraflæsning

Vandmåleraflæsning
og indberetning

Forbrugers indberetning af Vandmålerstand for 2020.

Indberetning kan foretages til og med den 31. oktober

12. okt 2020: Lille ændring her på siden for Måleraflæsning for at du kan se sidste års forbrug ved klik på søjle icon efter Send (se Hjælp).
Skema for indberetning åbnes nu ved klik på “knap” herunder

Bemærk : Næs Skaverup vandmålere har IKKE decimaler, så du skal indtaste alle de viste tal; de foranstillede 0’er kan udelades.
Viser vandmåleren f.eks. 00467 m³ indtastes 467

Hjælp til aflæsningsskema

Når du har indtastet dine stamdata, Forbrugernr, Navn, Målernr, Målerstand mv. og trykket Send, da vil systemet udregne periodens forbrug og afviger dette mere end 20% fra sidste periodes, da vises den røde tekst som vist herunder.

Hvis forbruget synes rimeligt, så tryk Send igen – ellers kontroller om aflæsning af Målerstanden eller indtastningen er korrekt.

Herefter kommer der en kvittering på skærmen.
I øverste højre hjørne af kvitteringen er der en lille blå søjle-figur – klik på den for at se mere….

… dermed fås en grafisk visning af forbrug og tal for den forløbne periode.
Og samtidig er der dumpet en kvittering i den mail-postkasse du har angivet.

Gode råd

Tjek for utætheder i din vandinstallation.

  1. Luk for alle vandhaner.
  2. Sluk vaskemaskine, opvaskemaskine og andre apparater, der bruger vand.
  3. Aflæs din vandmåler. Hvis det lille ur står stille, er der ingen utæthed. Hvis uret flytter sig, har du en utæthed, og du bør tjekke, om der løber vand et sted.

Luk af på stophaner, når du ikke er i huset om vinteren.

Du kan få flere god “hus-råd” for vinteren her: Vinterforanstaltninger

Sørg altid for at der er fri og uhindret adgang til målerbrønden

BS_Logo

Undgå unødige rykkere og gebyrer ved for sen betaling – tilmeld til Betalingsservice
(nedenstående BS-link går direkte til Nets)


Vandværk 
Back To Top