skip to Main Content

Kontakt ved Brud på vandledning

Brud på vandledning ?!

Brud  uden for egen grund/matrikel ?

 • Ring til Vagttelefonen for Vandværkets VVS-leverandør (Vandteknik) på
   55 99 78 45

 • Ved akut og pludselig opstået brud kan
  24 67 78 45  anvendes.

Ledningsnet

for lokalisering af stophaner og ledningsføring henvises til vores Ledningskort – her

Brud på  egen  grund/matrikel ??

 • Afhjælp skade så vidt det er muligt – herunder ved at lukke på hovedhanen – typisk i målerbrønden.
  • NOTE:  Sørg altid for, at der er fri og uhindret adgang til målerbrønd.
 • Kontakt egen VVS-tekniker/ -leverandør.
  Se KRAK for forslag.
Back To Top