skip to Main Content

Bestyrelsen for Grundejerforening / Vandværk

Formand
Kim Sperling
+45 21 20 16 77
formand@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Ansvarlig for kontakt til myndigheder.
 • Overordnet ansvarlig for bestyrelsen, herunder indkaldelse til møder og generalforsamling.
 •   Hjertestartere (AED).
Kasserer
Jens Henrik Jacobsen
kasserer@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Ansvarlig for kontakt til administrationsvirksomhed
 • regnskabsføring
 • budgetlægning
 • udarbejdelse af takstblad
 • flytning og afregning
Vandværk
Karsten Klintø
vandvaerk@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Vandværk; løbende kontrol, og tilsyn med drift.
 • Vandprøver.
 • Kontakt til håndværkere ved uregelmæssigheder.
Fjernaflæst vandmåler
Karsten Klintø
vandmaaler@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
Vej og Sti
Anders Woller Nielsen
vejogsti@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Ansvarlig for veje, stier,
 • fællesarealer,
 • broer,
 • dræn og afløb.
Sekretær
Ole Jensen
info@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde / resort:
 • Korrespondance.
 • Medlemskartotek.
 • Dokument arkiv.
 • Referent.
Suppleant(er)
Troels Kelmer; Dirch Monrad Dideriksen; Steen Larsen
Ansvarsområde / resort:
 • Suppleant

Øvrig / backend

Hjemmeside og IT
it-support@nes-skaverup.dk
Ansvarsområde(r) / resort(s):
 • Web-hotel
 • Hjemmeside
 • Mail system
 • Dokument arkiv
 • ….
Back To Top