skip to Main Content

Undgå vandspild

hane2_blue

Hvad kan DU selv gøre for at undgå ’skjult’ vandspild ?

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er utæthederne både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

 

Det er dyrt, hvis der er en vandhane, der drypper eller et toilet, der løber.

vandspild_1

Priserne er beregnet med en pris på 30 kr. pr. m³ vand inkl. vandafledningsafgift, vandafgift og moms. I 2021 er prisen godt det dobbelte.

 

Luk for vandet (sommer og vinter)
Hvis du forlader huset i flere dage, er det en god ide at lukke for vandet på hovedhanen. De fleste sommerhuse har en målerbrønd, hvor du kan lukke for vandet. Når hovedhanen er lukket, bør en vandhane som kontrol åbnes, indtil der ikke kommer vand ud. Hanen kan nu lukkes. Hvis huset ikke har målerbrønd, kan der lukkes for hovedhanen i huset eller for stophanen uden for huset.

En anden mulighed er at installere en vandalarm, som automatisk lukker for vandet, hvis der opstår utætheder.
På den måde undgår du vandskade i huset og en ekstra stor vandregning, hvis der opstår en utæthed i husets vandinstallationer eller i en slange til f.eks. en vaskemaskine.

 

Vinterlukning – sommerhus med målerbrønd
Når huset forlades i flere dage i perioder risiko for frost, bør man enten holde huset frostfrit eller tømme vandinstallationerne for vand. Hvis huset holdes opvarmet, bør der stadig lukkes for hovedhanen, som beskrevet ovenfor.

Mange overlader tømning af vandistallationerne til deres VVS-installatør. Dette bør ske om efteråret inden frosten sætter ind.

Back To Top