skip to Main Content

Nye vandmålere

Vandværket installerer nye elektroniske vandmålere I løbet af de næste par måneder, skal samtlige vandmålere i Næs og Skaverup Vandværks forsyningsområde udskiftes med nye fjernaflæste vandmålere. Alle lodsejere / aftager vil få nærmere information her i maj måned og som…

Læs mere ...

Yderligere information vedr Generalforsamling 2020

Generalforsamling Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand og Næs Skaverup Vandværk 10.10.2020 Mange har stillet spørgsmålstegn om generalforsamlingen kan afholdes demokratisk, da der er begrænsninger for antallet af mødedeltagere. Den aktuelle situation i Danmark med Corona epidemi har desværre indflydelse på…

Læs mere ...
Back To Top