skip to Main Content

Generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling for
Grundejerforeningen og Vandværket.

Til medlemmer af Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand og
medlemmer af Næs og Skaverup Vandværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Lørdag den 7. maj 2022, kl. 9.00
Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

Kl. 8.30 – 9.00: Registrering.
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af grundejerforeningen jvn.f. vedtægterne §3stk.1,2 og 4.
Ved indgangen oplyses husadresse.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Kl. 9.00: Generalforsamling Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for året 2021
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Øernes Revision, Vordingborg for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 til godkendelse for
  • Grundejerforeningen
  • Vandværket
 4. Indkomne forslag:
  Der er ikke indkommet forslag til vedtagelse.
 5. Budget og takstblad for regnskabsåret 2022 for
  • Grundejerforeningen
  • Vandværket
 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
  • Efter tur afgår:
   Jens Henrik Jacobsen (kasserer), modtager genvalg
   Mona Degnebolig (Ansvarlig for veje og fællesarealer)
  • Suppleanter:
   Anders Woller Nielsen, modtager genvalg, valg til bestyrelsen
   Troels Kemner, modtager genvalg
  • Revisor:
   Øernes Revision, Vordingborg
   Bestyrelsen indstiller til genvalg af Øernes Revision, Vordingborg
 7.  Eventuelt


Beretning og regnskabsoversigt for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 kan ses på foreningens hjemmeside www.nes-skaverup.dk i mappen “GeneralforsamlingGF2022“.

Vandværkets takstblad 2022 kan ses her

Der serveres kaffe / te og rundstykke ved mødets start, senere sodavand eller øl.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dato

lør 07. maj 2022
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Lokation

Hollænderhavens Forsamlingshus
Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

Arrangør

Formand
E-mail
formand@nes-skaverup.dk
QR Code

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top