skip to Main Content

Vandværket installerer nye fjernaflæste vandmålere

Udvidet forsikring mod lækager, brud og manglende måleraflæsninger

Vandmålernes levetid er udløbet og skal udskiftes.

Vandværket har indgået en samlet aftale med Brødrene Dahl (BD og Saint-Gobain) om den valgte løsning for en fjernaflæst vandmåler.

BD vil i samarbejde med Kemp & Lauritzen og Cibicom A/S, stå for den hhv. den fysiske udskiftning af målerne og for etablering og drift af data-netværket til fjernaflæsningen, og således levere Næs og Skaverup Vandværk en tidssvarende løsning og service.

Med de nye vandmålere kan både den enkelte lodsejer, og vandværket, følge vandforbruget meget præcist, og dermed kan eventuelle lækager (et løbende toilet f.eks.) og brud opdages meget tidligere – kostbare vandskader minimeres.

Og det vil være Slut med de årlige måleraflæsninger 😊

Information for udskiftning til elektroniske vandmålere

Flyer udsendt til alle aftagere den 11. juni 2021

Bemærk: side 2 er en dobbeltside – scroll til siden.

Tidsplan for udskiftning til elektroniske vandmålere

Installation af alle fjernaflæste vandmålere pågår de næste …..

Forsyningsområdet deles op i 2 “monterings områder”. Stort set Øst og Vest for kanalen.

I vest startes på Koholtevej / Skaverupvej, og herfra bevæger montørerne sig så ned igennem områderne.

Tidsplan, Vest for kanalen, for udskiftning af din vandmåler.

Indtast adresse/vej og få et cirka tidspunkt for udskiftningen.

Montageplan for vandmålere - vest for kanalen

I øst starter man på Aastien / Gråandvej / Bramgåsvej.

Tidsplan, Øst for kanalen, for udskiftning af din vandmåler.

Indtast adresse/vej og få et cirka tidspunkt for udskiftningen.

Montageplan for vandmålere øst for kanalen

FAQ - spørgsmål og svar for udskiftning til fjernaflæste vandmålere

Generelt - projektet

Hvad er fordelene ved de nye vandmålere?

Der er nogle helt oplagte fordele – de væsentligste er:

 • En forsikring mod en vandregning der stikker af ved brud eller lækager.
 • Du får alarmer på e-mail eller SMS, når
  • vandmåleren registrer brud i din vandinstallation.
  • vandmåleren henover en periode på 24 timer registrerer en lækage – f.eks. et toilet der løber, lille utæthed ved et rør og lignende.
  • vandmåleren registrerer tilbageløb, eller hvis den er tom, eller fjernes.
 • På vandmålerens display kan man aflæse målerstand og der er symboler for alarmer.
 • Vandmåleren sender en status til et centralt system 3 gange i døgnet: målerstand i m³, vand temperatur mv.
 • Med login på din personlige “Vandmåler side” kan du følge vandforbrug – og se alarmer skulle de opstå.
 • Du skal ikke længere selv indberette dit forbrug / målerstand til vandværket – det sker helt automatisk.
 • Lejer du dit sommerhus ud, kan du på skiftedage se og dokumentere den aktuelle målerstand – praktisk for evt. afregning.

Hvad skal jeg som aftager gøre ?

 1. Du skal sikre, at montørerne kan komme uhindret til din målerbrød og til vandmåleren.
  Det vil sige – lavthængende grene skal beskæres bort, jord, fliser, byggematerialer osv. skal flyttes bort fra målerbrønden.
  Vandmåleren og stophanerne skal altid være tilgængelige.
 2. Du skal tjekke, at begge stophaner ved din vandmåler kan lukkes.
  Kan de ikke det, skal du få det efterset og bragt iorden af din VVS’er.

Hjælp gerne Kemp&Lauritzens montører til at finde finde din målerbrønd – stik f.eks. et dannebrogsflag i jorden ved siden af målerbrønden f.eks.

Installation af nye målere

Hvornår bliver min måler bliver skiftet?

Du kan se dato og cirka tidspunkt for udskiftning af din vandmåler her

Sker der ændringer undervejs på grund af vejrlig eller andet uforudset, vil listerne blive holdt opdateret.

Hvor lang tid tager det at få skiftet måleren?

Det tager montøren ca. 20 minutter at skifte vandmåler.

 • Den skal registreres på netværket
 • Skiftet dokumenteres med fotos
 • Der afleveres en kvittering i postkassen til den enkelte lodsejer så du kan se, at de har været der og hvad den gamle måler blev aflæst til.
 • Montøren mærker den gamle måler med adresse og den bliver lagt på et midlertidigt depot

Skal jeg være hjemme den dag vandmåleren bliver skiftet?

Nej du behøver ikke at være hjemme – montøren skal ikke ind i huset.
Du skal blot sørge for at målerbrønden er frit tilgængelig.

Er der ulemper eller gener ved selve udskiftningen af vandmåler?

Ikke umiddelbart, men…

 • vær opmærksom på, at vandet ind til huset vil være kortvarigt afbrudt mens måleren skiftes – det tager ca. 20 minutter.
 • at der i forbindelse med, at der “rodes” med de gamle vandmålere og vandledningerne, da kan der løsne sig aflejringer fra ledninger/rør, som kan sætte sig i sien i vandhanernes vandsparer, og i blandingsbatterier.
 • og at disse aflejringer kan farve vandet, og dermed smitte af på evt. tøjvask.

Så efter måleren er skiftet – lad vandet løbe i et par minutter fra den hane, der sidder nærmest vand-indgangen til huset, så snavs og farve bliver skyllet ud.

Oplever du, at vandet ikke løber helt frit efter målerskiftet, er det en god idé lige at få tjekket, om der skulle være kommet “snavs” i dine vandhaner og blandingsbatterier.

Økonomi

Hvad koster det at få installeret de nye vandmålere?

Installationen af de nye vandmålere koster ikke den enkelte aftager / lodsejer noget.
Vandmålerne og installationen finansieres fra vandværkets vedligeholdelses konto.

Koste det noget at få adgang til BD Forsyning?

Der vil være et beskedent årligt “gebyr” for denne forsikring- og overvågningsservice som BD Forsyning tilbyder.
Gebyret vil fremgå af vandværkets takstblad, der opdateres 1 gang årligt.
BD Forsyning

Hvad er BD Forsyning?

Alle målerdata opsamles af et system der hedder “BD Forsyning” der er udviklet her i Danmark af den internationale koncern  Saint-Gobain for deres søsterselskab Brødrene Dahl.

Når vandmåleren er installeret, kan du her på siden finde et  link for tilmelding til “BD Forsyning” – og der kan du følge din målerstand / forbrug mv.
Og du kan indtaste et mobilnummer for SMS-beskeder ved alarmer og tilsvarende en e-mail adresse.

Dine personlige data såsom navn, bopæl, telefon, e-mail osv. er underlagt de strengeste krav for databeskyttelse (GDPR).

Et eksempel fra BD Forsyning på skærmvisning for et forbrug henover en periode

Hvordan registreres aflæsning af den gamle måler?

Når montøren skifter din vandmåler, tager han et billed af den gamle måler.
Montøren udfyldes et skema med adresse, målernumre – det gamle og det nye – og målerstand for den gamle vandmåler noteres.

Skemaet lægges i din postkasse efter endt montering som kvittering på udskiftningen.

Montøren sender billedet af den gamle måler til “BD Forsyning” og den nye måler registreres på den aktuelle adresse.
Den gamle vandmåler påføres adresse og lægges i depot i 12 måneder, hvis der skulle opstå usikkerhed omkring aflæsningen.

Når alle målere er skiftet, får vores administration, Øernes Revision, en datafil med alle de gamle aflæsninger og oplysninger om de nye målere.

For den årlige afregning sammenholdes aflæsningen og forbruget fra den gamle vandmåler med forbruget fra den nye måler – og således fås det samlede forbrug for året, for korrekt afregning af forbrug og indberetning til Vordingborg Forsyning for afregning af spildevand.

Hvordan kan jeg få adgang til at se mine data for vandforbrug og alarmer?

Når din nye måler er installeret får du tilsendt informationer med dit – brugernavn, forbrugernummer og målernummer, samt et link til Vandværkets login på BD Forsyning. Disse oplysninger skal du bruge for tilmelding. Når du er blevet oprette som bruger , kan du tilmelde dig til f.eks. at få en SMS eller en e-mail for alarmer, som f.eks. en lækage-alarm.

Som tilmeldt bruger kan du logge ind på “BD Forsyning” med dit personlige login alle årets dage; 24-7-365.

Se denne lille demo af BD-Forsyning….. (….. kommer snarest  …..)

Teknik

Hvad sker der hvis vandmåleren mister kontakten til nettet?

Skulle vandmåleren miste kontakten til nettet, så gemmer selve vandmåleren på flere måneders aflæsninger og målerstand kan altid aflæses på displayet.
Når den så får “kontakt igen” til nettet – sender måleren status og aflæsninger.

Skal der skiftes batteri i vandmåleren?

Nej, batteriet i vandmåleren er garanteret til 15 års levetid ved normal brug.
Vandmåleren er forseglet og udskiftning af batteriet ville betyde, at den ikke længere vil kunne garanteres vandtæt (IP-68).

Et ekstraordinært forbrug kan opstå, hvis vandmåleren mister kontakten til nettet – så vil den forsøge at kontakte nettet indtil den får “hul igennem” igen. Men i det tilfælde vil systemet / BD Forsyning opdage efter max. 8 timer, at din måler er faldet ud og så får du og systemet en alarm.
I så tilfælde kan det være, at det lige skal tjekkes om der er noget usædvanligt, der forstyrrer radio-signalet ( …. 10 tons grus, der er dumpet henover målerbrønden….?!).

Hvem kan se eller "aflytte" min vandmåler?

Som udgangspunkt  – absolut ingen da alle data er pakket ind i meget høj sikkerhed og kryptering.
Skulle der endelig være nogen, der får “lyttet” sig til “noget data”, så kan banditten på ingen måde vide, at det er dine data – det er kun mystiske krypteret data-ævl.

Men de ansvarlige på vandværket og system administration hos Saint-Gobain, der er ansvarlige for BD-Forsyning, kan selvfølgelig se de enkelte målere og deres status – og ikke mindst, hvis der opstår alarmer.

Cibicom A/S, der drifter netværket for kommunikation til BD-Forsyning, kan ikke se de enkelte data – de kan kun se, at der er “hul igennem”.

Og så skal vandværket jo kunne trække data ud til afregning – men da er det kun et forbrugernummer, vandmålernummer og målerstanden [m³], der sendes til vores administration (for afregning af forbrug) og til Vordingborg Forsyning (for afregning af spildevand).

Kontakt til vandværket vedr. de nye vandmålere

Har du spørgsmål til vandværket vedr. de nye vandmålere så kan ovenståenden FAQ være en hjælp og folderen vi har udsendt kan du også genfinde her på siden – og du er meget velkommen til også at skrive til Vandmåleren
vandmaaler@nes-skaverup.dk

Husk at anføre navn og den aktuelle Næs Skaverup adresse så vi ved, hvem og hvor henvendelsen kommer fra.

Back To Top