skip to Main Content

Vandværket installerer nye fjernaflæste vandmålere

Udvidet forsikring mod lækager, brud og manglende måleraflæsninger

Vandmålernes levetid er udløbet og skal udskiftes.

Vandværket har indgået en samlet aftale med Brødrene Dahl (BD og Saint-Gobain) om den valgte løsning for installation af fjernaflæste vandmålere på alle adresser.

BD vil i samarbejde med Kemp & Lauritzen og Cibicom A/S, stå for hhv. den fysiske udskiftning af målerne og for etablering og drift af data-netværket til fjernaflæsningen, og således levere Næs og Skaverup Vandværk en tidssvarende løsning og service.

Med de nye vandmålere kan både den enkelte lodsejer, og vandværket, følge vandforbruget meget præcist, og dermed kan eventuelle lækager (et løbende toilet f.eks.) og brud opdages meget tidligere – kostbare vandskader minimeres.

Og det vil være Slut med de årlige måleraflæsninger 😊

Seneste opslag her på hjemmesiden vedr. vandmålere

Informationsmateriale vedr. udskiftning til fjernaflæste vandmålere

Flyer udsendt til alle aftagere den 11. juni 2021

Bemærk: side 2 er en dobbeltside – scroll til siden.

Tidsplan for udskiftning til elektroniske vandmålere

Installation af fjernaflæste vandmålere er afsluttet.

Kontakt til vandværket vedr. de nye vandmålere

Har du spørgsmål til vandværket vedr. de nye vandmålere så kan ovenståenden FAQ være en hjælp og folderen vi har udsendt kan du også genfinde her på siden – og du er meget velkommen til også at skrive til Vandmåleren
vandmaaler@nes-skaverup.dk

Husk at anføre navn og den aktuelle Næs Skaverup adresse så vi ved, hvem og hvor henvendelsen kommer fra.

Back To Top