Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg, Danmark

Næs Digelag

Varsling

House_waves

Eventuelle varslings meddelelser fra Digelaget kan læses herunder og vil i så tilfælde blive holdt løbende opdateret.
En varsel kan eksempelvis omhandle brud på diget og tilsvarende relevant information omkring den aktuelle situation for beboerne i de udsatte områder.