skip to Main Content

Næs Digelag
Varslinger

House_waves

Eventuelle varslings meddelelser fra Digelaget kan læses herunder og vil i så tilfælde blive holdt løbende opdateret.
En varsel kan eksempelvis omhandle brud på diget og tilsvarende relevant information omkring den aktuelle situation for beboerne i de udsatte områder.


Varslinger vises herunder – hvis “tom” er alt OK.

Back To Top