skip to Main Content

Nye fjernaflæste vandmålere

Vandværket installerer fjernaflæste vandmålere

(Opdateret den 8. juni 2021)

I løbet af de næste par måneder, skal samtlige vandmålere i Næs og Skaverup Vandværks forsyningsområde udskiftes til fjernaflæste vandmålere.

Alle lodsejere / aftager vil få nærmere information her i juni måned og som tidsplanen ser ud, her og nu,  vil selve udskiftningen ske i løbet af juli måned 2021.

Nærmere information vil blive sendt ud med brev post – og som nyhedsbrev på mail –  og vi vil bestræbe os på at holde alle løbende informeret her på hjemmesiden; mere herom senere.

Som det første skal vi ha’ sikret at alle vandmålere kan skiftes.

Det vil sige  at du som lodsejer skal sikre at

1. Målerbrønden er frit tilgængelig
Det betyder at overhængende grene, grusbunker, trailere, brænde osv. skal fjernes fra det sorte brønddæksel og adgangen dertil.
Vi ved af erfaring fra den årlige måleraflæsning,  at der blandt vores aftagere af vand er visse brønde, som er meget svært tilgængelige – og det skal vi have klaret inden montørerne går i gang.

Såfremt en montør IKKE frit kan tilgå en målerbrønd, da vil du som lodsejer blive pålagt en ekstraregning for et gen-besøg.  Og brønden vil stadig skulle fritlægges inden besøget.

Så – tag et kritisk kig på din målerbrønd – ville du selv kunne komme til at skifte måleren uden at risikere hold i ryggen og blive pisket af hybenroser i ansigtet??
Ellers er tiden inden til lige at bruge et par minutter med saks og skovl på at hjælpe den montør, der snart skal stå på hovedet i din målerbrønd.

2.  At stophanerne kan lukkes
begge sider af vandmåleren. Åben en hane i huset og tjek stophanerne, hver for sig.
Hvis hanerne ikke fungerer rigtigt, skal en VVS’er på sagen – du kan evt. kontakte Vandteknik ApS på tlf.   24 67 78 45

 

Hold øje med hjemmesiden – og postkassen – vi er snart tilbage med mere information.

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top