skip to Main Content

Nye vandmålere

Vandværket installerer nye elektroniske vandmålere

I løbet af de næste par måneder, skal samtlige vandmålere i Næs og Skaverup Vandværks forsyningsområde udskiftes med nye fjernaflæste vandmålere.

Alle lodsejere / aftager vil få nærmere information her i maj måned og som tidsplanen ser ud, her og nu,  vil selve udskiftningen ske i løbet af juni/juli måned 2021.
Information vil blive sendt ud med brev post – og som nyhedsbrev på mail –  og vi vil bestræbe os på at holde alle løbende informeret her på hjemmesiden; mere herom senere.

Som det første skal vi ha’ sikret at ALLE målerbrønde er frit tilgængelige.
Det betyder at overhængende grene, grusbunker, trailere, brænde osv. skal fjernes fra det sorte brønddæksel og adgangen dertil.
Vi ved af erfaring fra den årlige måleraflæsning,  at der blandt vores aftagere af vand er visse brønde, som er meget svært tilgængelige – og det skal vi have klaret inden montørerne går i gang.

Såfremt en montør IKKE frit kan tilgå en målerbrønd, da vil vandværket i første omgang blive pålagt en ekstraregning – og den regning er vi selvsagt nødt til at sende videre til den pågældende ejer og brønden vil stadig skulle fritlægges inden næste besøg.

Så – tag et kritisk kig på din målerbrønd – ville du selv kunne komme til at skifte måleren uden at risikere hold i ryggen og blive pisket af hybenroser i ansigtet??
Ellers er tiden inden til lige at bruge et par minutter med saks og skovl på at hjælpe den montør, der snart skal stå på hovedet i din målerbrønd.

Hold øje med hjemmesiden – og postkassen – vi er snart tilbage med mere information.

Vandvaerk

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top