Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg, Danmark

Næs og Skaverup Vandværk

Varsling

water sample blue

Eventuelle varslings meddelelser fra Vandværket kan læses herunder og vil i så tilfælde blive holdt løbende opdateret.
En varsel kan eksempelvis omhandle brud på en vandledning og tilsvarende relevant information omkring den aktuelle vandforsynings situation for beboerne i området.