skip to Main Content

Bestyrelse for Næs Digelag

Formand
Jens Henrik Jacobsen
+45 51 86 84 43
post@naesdigelag.dk
Ansvarsområde(r) / resort(s):
  • Ansvarlig for kontakt til myndigheder,
  • indkaldelse til møder/generalforsamlinger.
Kasserer
Svend Erik Hansen
+45 4195 2173
Ansvarsområde(r) / resort(s):
  • Ansvarlig for regnskaber, 
  • medlemskartotek, 
  • kontingent
  • og referater.
Bestyrelsesmedlem
Sussi Andersen
+45 2248 5575
Ansvarsområde(r) / resort(s):
  • Ansvarlig for dige,
  • dræn,
  • pumper
  • og skiltning.
Back To Top