Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg, Danmark
Bestyrelse for Næs Digelag
Jens Henrik Jacobsen
Formand
+45 5186 8443

Ansvarlig for kontakt til myndigheder,
indkaldelse til møder/generalforsamlinger.

Svend Erik Hansen
Kasserer
+45 4195 2173

Ansvarlig for regnskaber, medlemskartotek, kontingent og referater.

Sussi Andersen
Bestyrelsesmedlem
+45 2248 5575

Ansvarlig for dige, dræn, pumper og skiltning.