skip to Main Content

Yderligere information vedr Generalforsamling 2020

Generalforsamling Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand og Næs Skaverup Vandværk 10.10.2020

Mange har stillet spørgsmålstegn om generalforsamlingen kan afholdes demokratisk, da der er begrænsninger for antallet af mødedeltagere.

Den aktuelle situation i Danmark med Corona epidemi har desværre indflydelse på afholdelse af vores generalforsamling.

Bestyrelsen har derfor fundet, at med de aktuelle begrænsninger kan generalforsamlingen afholdes forsvarligt, da antallet af stemmeberettiget deltagere erfaringsmæssigt ligger på omkring de  halvthundrede.

Skulle der forekomme en situation, hvor der må afvises stemmeberettigede grundejere, vil generalforsamlingen tage stilling til, om afstemninger kan foretages demokratisk.

I denne situation vil det være bestyrelsens anbefaling, at afvente med afstemninger, der omhandler vedtægtsændringer.

Der skal ikke sås tvivl om, at bestyrelsen kun er interesseret i en retsmæssig afholdelse af generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Kim Sperling
formand

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top