skip to Main Content

Digelag – Varsel

Eventuelle varslings meddelelser fra Digelaget kan læses herunder og vil i så tilfælde blive holdt løbende opdateret. En varsel kan eksempelvis omhandle brud på diget og tilsvarende relevant information omkring den aktuelle situation for beboerne i de udsatte områder.

Læs mere ...
Back To Top