skip to Main Content

Info

Hvert medlem af Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand, betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent for hver selvstændig matrikuleret parcel til dækning af foreningens udgifter. Yderlige information kan findes i Grundejerforeningens Dokument Arkiv - heri findes blandt andet også foreningens vedtægter med…

Læs mere ...
Back To Top