skip to Main Content

Ordensregler

Jf. Grundejerforeningens vedtægter §8. Ordensregler Stk.1. I tiden 1. maj til 30.september må brugen af benzin- og eldrevne haveredskaber og byggeredskaber kun finde sted på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 18.00, fredage dog til kl.19.30, samt søn- og helligdage…

Læs mere ...

Kontakt – GFV

Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg E-mail:  info@nes-skaverup.dk Meddel meget gerne ejerskifter, ændringer for bopæl, ny e-mail osv.

Læs mere ...

Info

Hvert medlem af Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand, betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent for hver selvstændig matrikuleret parcel til dækning af foreningens udgifter. Yderlige information kan findes i Grundejerforeningens Dokument Arkiv - heri findes blandt andet også foreningens vedtægter med…

Læs mere ...

GF – Dokument Arkiv

Dokument Arkivet indeholder bla.  referater fra Generalforsamlinger, vedtægter, regulativer og andre dokumenter i relation til Grundejerforeningens  og Bestyrelsens virke.

Læs mere ...

Grundejerforening

Velkommen!  Nordvest for Vordingborg, Sydsjælland finder du Næs og Skaverup Strand – et dejligt stille og fredeligt naturskønt område lige ned til Avnø fjord. Historien fortæller, at i yngre jernalder og vikingetid lå en lille bebyggelse på Næs i bunden af…

Læs mere ...
Back To Top