skip to Main Content

Generalforsamling 2020, GF/Vandværk

Indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 10. oktober 2020 kl. 9.00 Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg Den udskudte generalforsamling fra april 2020 forsøges afholdt lørdag den 10. oktober 2020. Da der stadig er forsamlingsforbud, aktuelt 50 personer, bliver generalforsamlingen afholdt…

Læs mere ...

Info

Hvert medlem af Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand, betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent for hver selvstændig matrikuleret parcel til dækning af foreningens udgifter. Yderlige information kan findes i Grundejerforeningens Dokument Arkiv - heri findes blandt andet også foreningens vedtægter med…

Læs mere ...

GF – Dokument Arkiv

Dokument Arkivet indeholder bla.  referater fra Generalforsamlinger, vedtægter, regulativer og andre dokumenter i relation til Grundejerforeningens  og Bestyrelsens virke.

Læs mere ...
Back To Top