skip to Main Content

Status på udskiftning af vandmålere – uge 33

Montagen af fjernaflæste vandmålere er nu afsluttet.
Det vil sige at der mangler stadig nogle målere at blive udskiftet:

  • målere hvor montøren ikke kunne komme til målerbrønden
  • målere med defekte stophaner/ventiler
  • og et par andre af anden årssag.

Ovenstående adresser har fået en besked i postkassen med årssagen til at måleren ikke er skiftet  – og når vi får status først i næste uge på de målere der er skiftet  og dem der skulle ha’ været skiftet de sidste 2 uger, så vil de pågældende lodsejere få en hilsen på mail om årssag og anmodning om at “få det nu fikset”.

Ingen er ufejlbarlige – også montørerne af disse vandmålere – så det vil være en stor hjælp, hvis man som lodsejer lige vil ulejlige sig med at åbne målerbrønden og tjekke om der evt. drypper vand fra tilslutningerne til vandmålerne – og så ellers give os besked på vandmaaler@nes-skaverup.dk (husk at skrive adressen i emne-feltet), så vil vi tage dem med i den senere opsamling af mangler og fejl.

De manglende målere forventes udskiftet i uge 36 ( 6.-10.  september) og herefter bliver hele målernetværket testet “kan vi ses alle målere – er der defekter mv.”.

 

Som nævnt i sidste uges opdatering: når alle (hovedparten af ) fjernaflæste målere er monteret og korrekt registeret på vores måler-netværk, vil alle lodsejere få en invitation til deres personlige tilmelding til BD Forsyning. Og samtidig vil vi her på hjemmesiden lægge informationsmateriale op med en lille video og en manual/pixie-bog.

Vores FAQ (Spørgsmål og Svar) er blevet opdateret  og kan være ganske nyttige/informative, hvis og såfremt – FAQ’erne kan ses her

Avatar photo

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top