skip to Main Content

Status på udskiftning af vandmålere – uge 32

Montagen af fjernaflæste vandmålere er nu ca. 2/3-dele gennemført, og vi kan nu se de godt 125 målere der blev monteret før ferie-pausen inde i “BD Forsyning”.
Og apropos, så har det allerede afstedkommet, at en vandmåler på en given adressen har registreret en lækage og givet alarm. Måske et toilet der løber eller en vandhane der drypper – men en lækage der “spilder” 100-150liter i døgnet og det bliver immervæk til 35-40m³ om året.
Den pågældende lodsejer er kontaktet og vil selvfølgelig straks gå på jagt efter “synderen”.

Undervejs i montagen har der været nogle dumme Hovsa’er – en hane som montøren havde glemt at åbne igen – en kontraventil der er vendt forkert – manglende kvittering for skiftet mv.
Ikke det store i den store sammenhæng, men det har selvfølge været træls og ret uhensigtsmæssigt for de aftagere det er gået ud over og det beklager vi selvfølgelig – og montørerne er blevet gen-instrueret.

I næste uge (33) vil, om alt går vel, de sidste målere blive skiftet – og vi vil kunne se endnu flere målere i BD Forsyning.
Herefter samler vi op på de ejendomme hvor montørerne enten ikek kunne komme til målerbrønden eller hvor der blev konstateret defekte stophaner/ventiler. Grundejerne vil blive kontaktet – hvis ikke allerede – og så forventer vi at i uge 36 (6. september) vil Kemp&Lauritzen få de sidste målere monteret.

Når alle (hovedparten) af målerne er monteret og korrekt registeret på vores netværk, vil alle lodsejere få en invitation til tilmelding på BD Forsyning og vi vil her på hjemmesiden have lagt informationsmateriel op med en lille video og en manual/pixie-bog.

Vores FAQ (Spørgsmål og Svar) er blevet opdateret  og kan være ganske nyttige/informative, hvis og såfremt – FAQ’erne kan ses her

Avatar photo

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top