skip to Main Content

SMS og e-mail service for vandmålere aktiveres den 7. april

Alarm fra vandmåler

Axioma_w1
Smart Forsyning SMS service
Lækage på ....

Den 7. april 2022 aktiveres e-mail og SMS-servicen for tilmeldte vandmålere/brugere på BD Smart Forsyning.

E-mail og SMS-servicen vil sende en besked til den enkelte bruger i tilfælde af
1) Lækage - kontinuerligt forbrug henover 24 timer, ned til 0.25liter i timen; alarmen udløses og sendes efter 24 timer.
2) Brud - såfremt måleren registrere et pludseligt forbrug med et flow på mere end 1,5m³ timen i en time; alarmen udløses umiddelbart herefter.
Alle der har tilmeldt sig Smart Forsyning og opgivet deres mobilnummer vil nu modtage en SMS, der bekræfter, at de er tilmeldt og servicen hermed er aktiv for den pågældende installation.

For nye tilmeldinger, vil man fremover få en e-mail og en SMS, der bekræfter tilmeldingen.
Læs mere om BD Smart Forsyning her - herunder også svar på de mest almindelige  spørgsmål (FAQ) omkring de fjernaflæste vandmålere på samme side / her.
Eventuelle spørgsmål sendes på mail til vandmaaler@nes-skaverup.dk -  skriv meget gerne den aktuelle vandmåler-adresse i emne linjen og så vil vi selvfølgelig gerne vide hvem afsender er.

Vi håber på så få alarmer som muligt – at disse intelligente vandmålere kan bidrage til “syn for forbrug” i dagligdagen og ved f.eks. udlejning og ikke mindst give tryghed omkring lækager og de sjældne brud; her har målerne allerede vist deres værd i mere end 30 tilfælde siden opstart.

Bedste hilsner
Vandmåleren


NB:  Den “gamle” SMS-service fra vandværket vil IKKE blive videreført.
Har man tidligere tilmeldt sig den “gamle” ordning, da vil navn, mobilnummer, adresse mv. blive slettet pr. dd.  – og de  pågældende tilmeldinger vil IKKE bliver overført – man skal selv tilmelde sin installation direkte på BD Smart Forsyning.

BD Smart Forsyning

Smart Forsyning
Avatar photo

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top