skip to Main Content

Nyhedsbrev april 2020

Kære vandmodtagere og medlemmer af grundejerforeningen.

Vi kan som bekendt ikke mødes til generalforsamling før 5. september 2020, så derfor denne forårshilsen fra bestyrelsen.

 

Grusgraven:

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grus Stubyvej 52, blev af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemvist til ny behandling i Region Sjælland. Nu barsler regionen med en ny ansøgning.
Borgergruppen mod Grusgrav har igangsat en Underskrift indsamling imod råstofindvinding.

Med den potentielle indflydelse en evt. igangsættelse af grusgravning vil få for vores område og risiko for vores drikkevand, vil vi som grundejerforening, gerne bakke op om dette initiativ.

Hvis du/I vil støtte er dette ganske nemt på følgende link:

https://www.skrivunder.net/stopgrusgrav

men det haster, deadline er torsdag den 24. april.

 

Vandværket:

Efter sidste planlagte etape af udskiftning af vandledninger, har vi heldigvis været forskånet for brud og afbrydelser af vandforsyningerne. Nu pågår en større forberedelse af udskiftning af vandmålerne, så disse er opdaterede til elektronisk aflæsning, mere herom når der foreligger en endelig plan.

Der er foretaget planmæssig kontrol af vandkvaliteten, som er helt i top, og uden tegn på pesticider. Resultaterne heraf kan læses på i vandværkets arkiv på hjemmesiden.

 

 

Hjemmesiden:

Hjemmesiden er opdateret og fået et lidt anderledes udseende. Håber den vil blive taget godt imod, og at I også finder den er bedre at navigere i og finde relevante oplysninger.  

 

Veje og stier:

Den sidste måned har været med pragtfuldt vejr, masser af sol og ingen regn. Ulempen er meget tørre veje – og støv.
Bedste middel mod dette er at overholde vores hastighedsregler 15 km/t.

På to små strækninger (Stubyvej og Dalvej) er der på et lille vejareal udlagt granitskærver. Dette er ikke en permanent vejbelægning, men et forsøg for at dæmpe hastigheden. Fungerer fint på hastigheden, men har også nogle ulemper bl.a. støj, men vi evaluerer på det.

 

Området generelt:

Vi har desværre fået en del henvendelse fra grundejere, der er utilfredse med naboers vedligeholdelse af grunde. Det drejer sig hovedsageligt om manglende beskæring af træer og buske. F.eks. brombær buske der tager overhånd i skel, men også almindelig oprydning, der skæmmer området, opmagasinerede biler uden indregistrering eller affald.


Vi kan som grundejerforening ikke blande os i privat ejendom, men vil gerne gøre opmærksom på, at man som grundejer har en forpligtigelse for vedligeholdelse af sin ejendom også i forhold til naboerne, så vi har et præsentabelt område.

De nye store skraldespande fylder rigtig meget. Vær opmærksom på, at de skal opbevares på egen grund og ikke ude på vejen. Spandene flyder tit efter de er tømt, lav gerne en aftale med en nabo om at sætte på plads efter renovationen har været der, medarbejderne er ikke altid flinke til at stille på plads, vi vil påpege dette i kommunen.

 

 

Gangbroen over Næs Å vil en af de kommende uger gennemgå en mindre renovering.

 

Sommeren står for døren og påsken er lige passeret. Der var rigtig mange i området og med den aktuelle situation er det overordnede indtryk, at det gik rigtig fint med at være sammen på afstand.

Det er ikke slut og det er fortsat gældende at vi skal holde afstand.

Vi håber på trods heraf, at vi alle får en rigtig god sommer i vores smukke omgivelser og forbliver raske.

 

Rigtig god sommer

Bestyrelsen

Formand for
- Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand
- Næs og Skaverup Vandværk

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top