skip to Main Content

Grusgrav – hjemvist til fornyet sagsbehandling

Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist til fornyet sagsbehandling af tilladelse til råstofindvendig i Næs.

Afgørelsen kan læses/hentes i vores arkiv under Nyhedsbreve

Venlig hilsen
Kim Sperling, Formand

 

NB. til info vedr. Markfirben

Formand for
- Grundejerforeningen Næs og Skaverup Strand
- Næs og Skaverup Vandværk

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top