skip to Main Content

Din vandmåler – hold øje med forbruget

De nye fjernaflæste vandmålere viser jævnligt deres værdi for vandværkets forbrugere – de fanger trælse og dyre lækager – og de hjælper alle til at spare på den knappe og dyre resource som vandet er.

Vi har set mere end 10-15 tilfælde/lækager de seneste par måneder, og specielt løbende toiletter har drillet med skylleknappen, der sætter sig fast. Typisk resulterer et løbende toilet i et “forbrug” på mellem 500 og 800! liter vand i timen – det vil sige – på blot ét døgn er der løbet 12-19m³ (12-19.000 liter !! ) vand direkte ud i kloarken – spild af vand og penge.
Andre tilfælde har været dårlige pakninger ved vaskemaskiner, dryppende vandhaner og et frostsprængt blandingsbatteri; den sidste var kostbar, men heldingvis løb det meste af vandet direkte i vasken og kloarken….

Så – en opfordring til alle aftagere af vand fra Næs og Skaverup Vandværk om at holde øje med forbruget og det gøres snildt ved tilmelding til BD Smart Forsyning Kundeportal (daglig tale “Smart Forsyning”).
Læs om Smart Forsyning, vandmålerne, en FAQ (Spørgsmål og Svar) og find en guide for tilmelding  – alt sammen ved klik lige her!

(kilde til illustration: Hofor.dk)

Og så det gode gamle råd – specielt i sommerhusområder – luk for vandet på begge ventiler ude i målerbrønden, når huset forlades / lukkes ned for vinteren.

Avatar photo

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top