skip to Main Content

Din fjernaflæste vandmåler

Axioma_w1

Så nåede vi i mål med udskiftning til fjernaflæste vandmålere – alle 464 vandmålere er skiftet – hip hip!! 🙂

Det er ikke gået helt i det tempo vi kunne ha’ ønsket, men efter et par ekstra ture af montørerne samt rettelse af nogle enkelte fejlmontager, kan vi nu sige at alt spiller 99%….

Og derfor vil der i de kommende dage, blive sendt personlige mails ud til alle aftagere fra Næs og Skaverup Vandværk fra vandmaaler@nes-skaverup.dk via vores MailChimp service. I den mail vil man finde sit nye Målernummer og sit Forbrugernummer – og med dem kan man gå ind på siden “Din vandmåler“, hvor der findes en guide til, hvordan man opretter sig og efterfølgende kommer ind på “BD Smart Forsyning Kundeportal” – og dermed kan følge sit forbrug dag for dag.

Smart Forsyning

Der vil være nogle få aftagere, der straks ved login på “Smart Forsyning”, bliver mødt med en alarm for Lækage! og da er det så man som husejer skal på jagt efter den her vandhane der drypper eller toilettet der løber – eller hvor det blot siver lige så sagte…
Vandmåleren måler ned til kun 0,25liter i timen – det er altså ganske lidt. Men når den registrer/måler, at der er et konstant forbrug på mindst 0,25 liter i timen henover en periode på  24 timer – så melder den en “Lækage Alarm”.

Logger man ind på sin vandmåler og kigger på timeforbrug for de små timer om natten, da kan man få syn for sagen for en lækage.
Bemærk i den forbindelse, at der kun vises forbrug på min 1 liter i timen i Smart Forsyning – så er det, det her sagte dryp, der kun bliver til en halv liter i timen og det dermed ikke vises umiddelbart, jamen da vil måleren altså have fanget det og vil derfor melde Lækage.

Der vil også være aftagere – også ganske få – der vil få en alarm for “Ingen data”. Det betyder at netværket ikke modtog data fra vandmåleren ved sidste aflæsning (ca. hver 8. time). Det betyder IKKE, at der er noget i vejen med måleren – den måler stadig lystigt – men her til en start kan der være huller i datastrømmen til vores netværk, der modtager data fra alle målerne,  og da vil Cibicom, der har ansvaret for netværket få signalerne “trimmet ind” henover de kommende uger – og i det hele taget holder de øje med netværket 24/7.

Vi vil rigtig gerne vide, hvis noget driller, eller man er usikker på det man nu kan se på skærmen fra Smart Forsyning  eller noget helt tredje – så skriv endelig på vandmaaler@nes-skaverup.dk
Husk! at skrive aftager adressen i emne linjen, så vi ikke skal gætte os frem til, hvilken måler eller adresse der er spørgsmål til.

På “Din Vandmåler” siden er der en FAQ – den giver også svar på ganske mange spørgsmål.

Nå ja for resten!!  – det er hermed slut med den manuelle aflæsning af vandmåleren – nu trykker Vandmåleren her, blot på et par knapper og så får Øernes Revision alle aflæsningerne lige til døren!  🙂

Avatar photo

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top