skip to Main Content

Årets vandmåleraflæsning er afsluttet

Vandværk

Så nemt kan det gøres – klik klik og afsted  – den 30. oktober blev alle vandmålere aflæst på distancen i BD Forsyning, der er vandværkets “værktøj” til at samle aflæsningsdata op og  holde øje med samtlige installationer.

Alle aflæsninger er sendt til Øernes Revision – lidt mere klik klik – og nu kan alle glæde sig til at modtage den årlige afregning fra vandværkets kassemester i begyndelsen af 2022. Nå ja, kommunen sender nok også en skattebillet, der indeholder afregning for spildevand…. 😉

Vi kom i mål med de fjernaflæste vandmålere – og de fungerer 99,7% lige efter hensigten – der skal lige finjusteres på nogle netværks ting – og alle forbrugere, der har oplyst en e-mail adresse har (burde ha’) fået invitation til at tilmelde sig på BD Smart Forsyning, således man selv kan holde øje med forbrug  og reagere på f.eks. lækage-alarmer.

Hvis du ikke har fået mail for tilmelding – så kig som det første i Spam  – ligger den ikke der så send en mail på vandmaaler@nes-skaverup.dk – oplys navn og adresse (!) så kan vi eftersende Forbrugernummer og Målernummer, der skal benyttes ved tilmeldingen.

Til slut – vinteren står måske for døren – husk at sikre huset og installationer mod frost – få lidt gode råd her.

Bedste hilsner
Vandmåleren

Avatar photo

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top