Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg, Danmark

Forny/ændre dit Password

Note:  Bemærk at et Password  skal  indeholde følgende for at blive godtaget:

  • være mindst 8 karakterer langt
  • indeholde mindst et tal (0-9)
  • mindst et stort bogstav (ABC … ÆØÅ)
  • mindst et lille bogstav (abc … æøå)
  • mindst et special tegn (f.eks. & % ¤ # = ! § $ [ } …).
  • brug gerne æ ø og å; disse øger styrken af et password betydeligt.

Mistet dit password? Angiv dit brugernavn eller e-mail adresse. Du vil modtage et link på e-mail til genskabelse af et nyt password.