Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg, Danmark

Grundejerforeningen og Vandværkets bestyrelse

Kim Sperling
Formand
+45 21 20 16 77

Ansvarlig for kontakt til myndigheder.
Overordnet ansvarlig for bestyrelsen, herunder indkaldelse til møder og generalforsamling.

Ingrid Høj Sørensen
Kasserer

Ansvarlig for kontakt til administrationsvirksomheden
– regnskabsføring
– budgetlægning
-udarbejdelse af takstblad
– flytning og afregninger.

Johnny Allin
Bestyrelsesmedlem - sekretær

Korrespondance.
Opslagsskabene.
Medlemskartotek.

Karsten Klintø
Bestyrelsesmedlem - Vandværk
+45 22 15 35 00
Vandværk; løbende kontrol, og tilsyn med drift. Vandprøver.
Kontakt til håndværkere ved uregelmæssigheder.
Arne Hansen
Bestyrelsesmedlem - Vej & Sti
+45 23 39 43 20

Ansvarlig for veje, stier, fællesarealer, broer – dræn og afløb.

Mogens Elbek
Suppleant - Vandværk

Suppleant.
Backup på vandværkets drift.

Lars Hedegaard
Web-master & IT

Hjemmeside og IT.