Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg, Danmark

Grundejerforeningen

Næs og Skaverup Strand

Grundejerforeningen udgør ca. 450 medlemmer.
Som sommerhusejer er der obligatorisk medlemskab af grundejerforeningen, andre beboere opfordres til at melde sig ind i grundejerforeningen.

Ved den årlige generalforsamling i juni måned vælges de 5 bestyrelsesmedlemmer på skift af 2 årige perioder samt 2 suppleanter; der er mulighed for genvalg.

Bestyrelsens arbejde er i det væsentligste udstukket af vedtægterne for grundejerforeningen og demokratiske beslutninger ved generalforsamlingerne.
Det er bestyrelsens pligt at varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsen vil gerne være visionær og høre medlemmerne i videst muligt omfang. Som aktuel nyt tiltag vil der blive afholdt medlemsmøde i april måned, hvor der frit kan diskuteres ideer og tiltag.
Man er også meget velkommen til at skrive til bestyrelsen om emner og ideer der kan gavne vores område.