skip to Main Content

Generalforsamling 2020,
GF / Vandværk

Generalforsamling for Grundejerforening og Vandværk.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden (jf. vedtægter §5.5):

1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Fremlæggelse  af revideret regnskab til godkendelse for:

a.    Grundejerforeningen

b.    Vandværket.

4.    Indkomne  forslag
5.    Budget for det nye regnskabsår for:

a.    Grundejerforeningen

b.    Vandværket.

6.    Valg af:

a.    Bestyrelsesmedlemmer

b.    Suppleanter

c.    Statsautoriseret eller Registreret revisor.

7.   Eventuelt.

Dato

lør 10. okt 2020

Tid

09:00 - 11:30

Lokation

Hollænderhavens Forsamlingshus
Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

Arrangør

Kim Sperling
E-mail
formand@nes-skaverup.dk

Næste Aktivtitet

This Post Has 0 Comments

Send din kommentar:

Back To Top